Vidirs produkter er ikke å finne i vanlige møbelforretninger.

Vi har permanent utstilling i LH Hytta på Hellerudsletta,
du kan komme og se en del produkter hjemme hos oss i Hauka i Soknedal i Trøndelag, og
vi er å finne på diverse Hyttemesser rundt om i landet.


LH HYTTA
I den permanente hytteutstillingen på Hellerudsletta på Skedsmokorset, har Vidir utstilling i LH Hytters visningshytte.

Se link for virtuell visning:

Her har vi
Arn spisebord med Østerdalstoler
Arn avlastningsbord i 2 størrelser
Kistebord, Budalstoler, Hengeskap og motiver.
MESSER
Vidir er å finne hvert år på Norsk Hytteliv på Exporama-senteret på Hellerudsletta, Skedsmokorset.

Av og til er vi også med på andre messer, dette vil bli annonsert på startsiden.
HAUKA
Hjemme i Hauka i Soknedal, Trøndelag, bor vi i et lite utstillingshjem - et rotete et sådan.

Her kan du komme og se bl.a Vidirs kjøkken i bruk,
Arn Spisebord med Østerdalstoler med motiv,
Kistebord, Avlastningsbord, og Vidir dør med glass.
Noen av våre produkter.