Forespørsler og bestillinger ang motiv rettes til:

Vivian Therjesen

Hauka

7288 SOKNEDAL

Mob: 416 20 970

vivian@vidir.no